Grafický návrh plochy

Prezrite si naše návrhy riešení "PRED" a "PO" realizácii a nižšie získajte informácie potrebné k vypracovaniu grafického návrhu.

Terasa

Pred

PoPríjazd do garáže

PredPo

Oplotenie a príjazd do garáže

Pred

Po

 

Betónový oporný múrik

Pred

 

Po

 

Ohnisko

Pred

Po
Ak si chcete urobiť obraz Vašej plánovanej dláždenej plochy z našich výrobkov, firma Semmelrock Vám ponúka ZDARMA službu grafického návrhu plochy v programe AutoCAD.

Pre vytvorenie návrhu je potrebné nám dodať nasledovné podklady:

  • pôdorys, náčrt domu, objektu s rozmermi
  • zakreslené vstupy do domu, garáže, na terasu a pod.
  • informácie o farbe fasády, strechy, sokla a pod.
  • prípadne zopár fotografií z okolia domu, objektu
  • a na záver Vašu predstavu realizácie

 

Príklad náčrtu objektu:

Grafický návrh technického oddelenia na základe náčrtu:

 

V prípade záujmu o grafický návrh zdarma kontaktujte našich kolegov na technickom poradenstve.


SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.
Trnavská cesta 3728
926 01 Sereď 1

Tel.: 031/789 12 01
Fax: 031/789 05 66
Mobil: 0908/725 362, 0915/988 709

Otváracia doba:
Pracovné dni v pondelok až piatok
8,00 - 15,30 hod
Email