Bradstone Madoc múr

Bradstone Madoc sa vyznačuje nekonvenčným výzorom, ktorý prepožičia každej záhrade nezameniteľný vzhľad. Vďaka rôznym možnostiam použitia nekladie fantázii žiadne hranice.

žlto-sivá melírovaná

Farebné vzory: žlto-sivá melírovaná

slonovinová melírovaná (len Madoc dekoračná platňa)

Farebné vzory: slonovinová melírovaná (len Madoc dekoračná platňa)

Charakteristika

 • výzor prírodného kameňa
 • štruktúra prirodzene zvetraného povrchu s nepravidelne lámanými hranami
 • široké možnosti stvárnenia vďaka zosúladeným prvkom
 • mrazuvdornosť a odolnosť voči soliam

Použitie

 • terasy
 • sokle
 • bočné terasové múriky
 • vyvýšené kvetinové záhony
 • dekoratívne stĺpy
 • kvetináče a pod.

Know-how

 • Vlastnosti produktu
  Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku: Poveternostné vplyvy nemôžu negatívne ovplyvniť naše výrobky. Stanovenie odolnosti proti mrazovaniu a rozmrazovaniu so soľným roztokom sa vykonáva podľa STN EN 1338. Skúšobná vzorka je predkondíciovaná a potom vystavená účinkom 28 zmrazovacích a rozmrazovacích cykloch s povrchom pokrytým 3%-ným roztokom NaCl. Odlúpený materiál sa zozbiera a odváži a výsledok sa vyjadrí v kg/m2. Kvalita Semmelrock: Výrobky Semmelrock sa vyhotovujú a skúšajú podľa noriem STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1339 Betónové dlaždice (Požiadavky a skúšobné metódy), STN EN 1340 Betónové obrubníky (Požiadavky a skúšobné metódy). Kritériá CE: Naše dlažby, platne a obrubníky sú opatrené označením CE, ktoré spočíva na preskúšaní vyýrobkov podľa STN EN 1338 (dlažbové tvarovky), STN EN (betónové dlaždice), STN EN 1340 (betónové obrubníky). Toto označenie je uvedené na výrobnom štítku. Okrem toho sa vykonáva pravidelná kontrola štátnymim akreditovanými skúšobnými ústavmi. Povrchové zušľachtenie: Tieto techniky slúžia optickému zušľachteniu našich výrobkov. Kartáčovanie: touto úpravou vzniká jemne zdrsnený povrch dlažby (napr. Il Campo).

Formáty

Madoc dekoračná platňa

Madoc dekoračná platňa

 • formát: 60 x 15 x 4 cm
 • farba: žlto-sivá melírovaná

 

Madoc Z-blok

Madoc Z-blok

 • formát: 58,5 x 10 x 14 cm
 • farba: žlto-sivá melírovaná

 

Madoc krycia platňa

Madoc krycia platňa

 • formát: 47,5 x 12,5 x 4 cm
 • farba: žlto-sivá melírovaná

 

Madoc výplňový blok

Madoc výplňový blok

 • formát: 11 x 10 x 7 cm
 • farba: žlto-sivá melírovaná

 

Technický list

Bradstone Madoc múr

Vyhlásenie o parametroch

 PDF dokument na stiahnutie