Semmelrock ARTE staromestská dlažba

Pôvab historických námestí je veľakrát daný starou dlažbou. Často sa jedná o prírodný kameň v malých formátoch položený vo forme oblúkov, ktoré vytvárajú štýlový vzhľad.

Semmelrock ARTE – staromestská dlažba

Nové riešenia pre tradičné dláždenia

Inovatívna ARTE staromestská dlažba spája tento tradičný vzhľad s výhodami modernej dlažby. Zároveň tento dlažbový systém presviedča svojimi širokými možnosťami použitia a rýchlou a jednoduchou pokládkou. S touto dlažbou je možné uchovať pôvodný charakter historických častí miest pri zohľadnení súčasných požiadaviek na dopravné zaťaženie a hospodárskych faktorov.

Výhody:

  • tradičný vzhľad kombinovaný s výhodami modernej dlažby

  • vysoká zaťažiteľnosť (záťažová trieda III)

  • zabezpečenie proti posunu vďaka systému Einstein

  • veľké možnosti použitia vďaka rôznym variantám pokládky (rovná, vlnovitá, so zákrutami, kruhové križovatky)

  • široké možnosti stvárnenia vďaka rôznym variantám povrchu

  • rýchla a jednoduchá pokládka

Produkty