Semmelrock Technológia škár Einstein

Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock sa vyznačuje možnosťou optimálneho vyplnenia škár vďaka usporiadaným spájacím-/dištančným a fixačným prvkom bez výrazného kontaktu medzi dlažbovými prvkami.

Video – technológia škár Einstein

S odstupom najlepšia technológia škár

Systém Einstein je patentovaný celozámkový systém s integrovanou poistkou proti posunu. Inteligentná technológia škár sa špeciálne koncentruje na požiadavky plôch s vysokým dopravným zaťažením. Vďaka usporiadaným spojovacím, dištančným a fixačným prvkom sa vždy docieli normou požadovaná šírka škár. To umožňuje vyplnenie škár podľa normy pri minimálnom dotyku jednotlivých kociek.

Systém Einstein sa používa od r. 1999 v oblastiach s najvyšším zaťažením a bez známych reklamácií spoľahlivo slúži našim zákazníkom. V rámci výskumného projektu pod vedením spoločnosti Semmelrock bola v časovom horizonte 2 mesiacov simulovaná najťažšia premávka pri použití produktov so systémom Einstein. Počas týchto dvoch mesiacov bol simulovaný prejazd 1,2 mil. nákladných áut, čo sa v reálnej prevádzke rovná časovému obdobiu 20 rokov. Výsledky potvrdili vysokú trvanlivosť produktov so systémom Einstein.

Zhrnutie výhod použitia

  • žiadny posun alebo deformácia, ako aj žiadne preklápanie alebo zaseknutie hrán aj pri najvyšších zaťaženiach
  • jedinečná technológia proti odpraskávaniu hrán
  • vysoká hospodárnosť vďaka možnému použitiu strojovej pokládky
  • široké možnosti stvárnenia plôch vďaka rôznym formátom, farbám a povrchom

  • bezproblémové následné uloženie po výkopových prácach – zachovanom vzhľade plochy

  • možnosť výmeny jednotlivých kociek

  • vysoká trvanlivosť aj pri vysokých teplotách

  • mrazuvzdornosť a odolnosť voči soliam

  • kvalita podľa noriem STN EN