Záleží nám na ekológii. Betónové produkty majú viacero nepopierateľných výhod: sú estetické, harmonicky ladia s prostredím, a navyše odľahčujú povrch. Veľkou výhodou v súčasnosti je aj ich ekologický charakter, pretože nebránia vode vsakovať do podložia. Sú schopné vrátiť prírode drahocennú dažďovú vodu tým, že cez škáry vracajú povrchovú vodu do prirodzeného obehu.

Náš tip: Farebné akcenty a vzory pokládky s kontrastnými farebnými ohraničeniami poskytujú priestoru vizuálny rámec plochy a dávajú mu jasnú štruktúru. Rovnako výber správneho škárovacieho piesku môže podporiť vizuálny vzhľad povrchu.