Symboly Semmelrock

Inovácie a kvalita určujú produktovú filozofiu firmy Semmelrock. Naše produkty označujeme nasledovnými symbolmi.

Semmelrock Protect® Plus

Semmelrock Protect® Plus

Povrchová ochrana Semmelrock Protect Plus umožňuje ľahšiu údržbu pri znečistení a poskytuje ochranu voči poveternostným vplyvom.

Semmelrock Protect

Semmelrock Protect®

Semmelrock Protect® je ideálna základná ochrana pre betónovú dlažbu, ktorá chráni jej povrch voči bežným vplyvom prostredia. Výrobky sú počas výrobného procesu predom naimpregnované. Táto základná impregnácia sa postará o to, že dlažba je menej náchylná na znečistenie. Okrem každoročného pravidelného čistenia by sa mala impregnácia, tak isto ako impregnácia textilu, obnoviť každé 2-3 roky.

Viac »
Ekologická dlažba

Ekologická dlažba

Ekologická dlažba umožňuje pomocou širokých škár vrátiť cennú dažďovú a povrchovú vodu do prirodzeného obehu.

System Einstein®

Systém Einstein®

Patentovaný zámkový systém od firmy Semmelrock ponúka optimálne zaplnenie škár prostredníctvom špeciálnych výstupkov na okrajoch dlažbových kociek bez toho, aby prišlo k výraznejšiemu kontaktu medzi jednotlivými kockami.

Viac »
Povrchové zušľachtenie

Povrchové zušľachtenie

Produkt s opticky zušľachteným povrchom (kartáčovaný, otĺkaný, vymývaný, textúrovaný, pieskovaný, štruktúrovaný).

Viac »
Semmelrock Kritériá CE

Kritériá CE

Produkt označený symbolom CE je pravidelne skúšaný štátnymi akreditovanými skúšobnými ústavmi podľa noriem STNEN1338, STNEN1339,STN EN 1340, STN EN 771-3, STN EN 1344, STN EN 15435 a STN EN 14411.

Viac »
Semmelrock Concept

Semmelrock Concept – jeden dizajn, veľa možností.

Semmelrock ponúka riešenia, vďaka ktorým môžete kombinovať dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým, že povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké, sa dosiahne ucelený vzhľad plochy.

Kombiform

Kombiforma

Kombiforma je pokládková vrstva, ktorá sa skladá z definovaného počtu určitých formátov. Umožňuje jednoduchú a variabilnú pokládku a zabezpečuje jednotný povrch pri rôznych formátoch.

Viac »
Kvalita Semmelrock

Kvalita Semmelrock

Výrobok vyhotovený a pravidelne skúšaný podľa požiadaviek normy STN EN 1338, STN EN 1339, STN EN 1340, STN EN 771-3 a STN EN 13198, STN EN 1344 a STN EN 15435.

Semmelrock Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku

Odolnosť voči mrazu a soľnému roztoku

Výrobok mrazuvzdorný a odolný voči posypovým soliam.

Odolnosť voči mrazu

Výrobok je mrazuvzdorný, ale nie je odolný voči posypovým soliam.

Rovnaký povrch

V sériách s týmto označením sú rôzne výrobky s rovnakým povrchom. To znamená, že dlažby, platne, ploty, obrubníky atď. majú rovnaký povrch.

Zaťažiteľnosť

Dôležitá poznámka:

Predpokladom pre nosnosť a optimálnu funkčnosť vo všetkých aplikáciách je inštalácia kompatibilná s platnými normami STN.

V zásade odporúčame pri výbere správneho produktu vyhľadať odbornú radu špecialistu.

Semmelrock Pochôdzne plochy

Pochôdzne plochy

Semmelrock Pojazdné plochy pre osobné automobily

Pojazdné plochy pre osobné automobily

Semmelrock Pojazdné plochy pre nákladné automobily

Pojazdné plochy pre nákladné automobily