V cene všetkých výrobkov je započítaná doprava plne vyťaženým 24 t nákladným vozidlom kdekoľvek na Slovensku bez vykládky tovaru.

O ďalších službách sa informujte vo Vašich stavebninách.

Zoznam všetkých našich zmluvných predajcov na území Slovenskej republiky nájdete v sekcii Predajcovia.