Najčastejšie kladené otázky

Home/Podpora/Najčastejšie kladené otázky

Aby sme Vám čo najrýchlešie pomohli, vytvorili sme pre Vás zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí. V prípade, že tu nenájdete odpoveď na Vašu otázku, obráťte sa prosím na náš zákaznícky servis.

Otĺkaný povrch majú nasledovné výrobky:

Farebné a špeciálne farebne tieňované (melírované) betónové výrobky je nutné pred pokládkou vyberať z rôznych paliet a v každej palete z inej vrstvy, aby bol dosiahnutý harmonický obraz. Podľa výrobnej šarže a dodaného množstva môže dôjsť z dôvodu náhodných koncentrácii farieb k rozdielnym odtieňom. Z tohto dôvodu považujeme výrobky na výstavnej ploche a vo vzorkových stojanoch len ako informatívne. Minimálne farebné odchýlky od vystavených vzoriek a dodatočne dokúpených materiálov rovnakého druhu, tvaru a farby nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu.

Pokiaľ platne nebudú vystavené hrubému mechanickému pôsobeniu, tak vypadávanie kamienkov z povrchu nehrozí, pretože vrchná vrstva (vymývané kamenivo) je napevno zalisovaná do spodnej nosnej vrstvy.

Za týmto účelom bola na internetovej stránke vytvorená sekcia “Referenčné projekty“, kde sa môžete s jednotlivými projektami bližšie oboznámiť.

Zakúpený výrobok je zámerne otĺkaný za účelom dosiahnutia starobylého charakteru, pričom niektoré kocky sú otlčené viac, iné menej. Až po úplnom uložení a zapieskovaní je viditeľný efekt starobylosti a nejedná sa tu o nekvalitnú, resp. poškodenú dlažbu.

Na výrobky použité v našej vzorkovej záhrade pôsobia tzv. klimatické vplyvy, ktoré dodali výrobkom ich terajší vzhľad. Aj Vaše výrobky sa budú meniť v čase v rámci uvedených vplyvov a frekvencii používania.

Naše produktové portfólio je pravidelne obmieňané. Každý rok je dopĺňané o novinky a naopak niektoré výrobky sa do aktuálnej ponuky nedostanú. Na základe Vašich podkladov Vám však vie naše technické odelenie vypracovať návrh, ktorý odráža Vaše estetické ako aj kvalitatívne požiadavky z našej aktuálnej ponuky.

Vzorková záhrada sa nachádza priamo pri výrobnom závode firmy SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., Trnavská cesta 3728, Sereď. Je otvorená celoročne 24 hodín, 7 dní v týždni a je voľne prístupná.
Okrem toho u väčšiny našich zmluvných predajcov sú umiestnené výstavné panely so vzorkami dlažieb a platní alebo zabudované vzorkové plochy.

Farebné rozdiely môžu vzniknúť prirodzenými farebnými odchýlkami vstupných surovín (cementu alebo drte). Ďalej tieto odchýlky vyplývajú z rozdielnych okamžikov výroby a spracovania (napr. zmena teploty vzduchu…).

Platne s pohľadovými hranami sú platne, pri ktorých bočná pohľadová hrana je opracovaná s tým istým povrchom, ako povrch celej platne. Nie všetky výrobky sa vyrábajú v našom výrobnom závode v Seredi. Konkrétne pri platniach kooperujeme s daľšími výrobnými závodmi v rámci skupiny Semmelrock a nakoľko každy výrobný závod má vlastných dodávateľov štrkov, môžu vzniknúť nepatrné odchýlky medzi jednotlivými platňami.

Pri správnom zaobchádzaní a pravidelnej údržbe je životnosť aj niekoľko desaťročí.

Normou povolené odchýlky podľa STN EN 1338 na betónové dlažby sú +/-3 mm do hrúbky menej ako 10 cm a +/-4 mm nad hrúbku 10 cm. Normou povolené odchýlky podľa STN EN 1339 na betónové platne sú +/-3 mm.

Ide o tzv. výkvety. Je to bežná chemická reakcia, ktorej sa nedá technicky predísť. Časom tieto škvrny vplyvom poveternostných podmienok zmiznú. Výkvety neovplyvňujú kvalitu dlažby a preto v tomto prípade nie je dôvod na reklamáciu.

Dodacie lehoty sú vo veľkej miere závislé na množstve momentálnych skladových zásob. Pokiaľ sú požadované výrobky k dispozícii v dostatočnom množstve, je odber možný prakticky okamžite, pokiaľ nie, môže byť čakacia lehota aj dva týždne.

Doporučujem Vám, aby ste sa s Vašou požiadavkou obrátili na našeho zmluvného predajcu.

Naša firma predáva tovar cez sieť zmluvných predajcov, ktorých máme v jednotlivých regiónoch, z čoho pre Vás vyplýva niekoľko výhod, ako sú napr. tovar priamo na mieste, doprava, vykládka, vrátenie paliet a pod.

Naša spoločnosť je výrobcom dlažby, avšak pokládku nerealizujeme a preto nevieme vyhotoviť cenovú ponuku vrátane pokládky. Je nutné osloviť špecializované firmy na pokládku.

Či už hľadáte nápady, alebo určitý výrobok uložený priamo na ploche – naša vzorková záhrada v Seredi Vám ponúka inšpiráciu a dlažbu na dotyk. Presvedčte sa, ktorý z našich výrobkov sa najlepšie hodí k Vašim osobným predstavám. Naši spolupracovníci Vám svojimi informáciami radi pomôžu. Vzorková záhrada sa nachádza priamo pri výrobnom závode firmy SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., Trnavská cesta 3728, Sereď. Je otvorená celoročne 24 hodín, 7 dní v týždni a je voľne prístupná.

V prípade, že potrebujete odborné poradenstvo, naši kolegovia sú Vám k dispozícii počas pracovných dní od 7,00 hod – do 15,30 hod.

Na Vaše rozhodovanie má vplyv mnoho faktorov, ale najčastejšie je to estetické hľadisko, účel použitia, kvalita a cena. Navrhujeme osobné stretnutie, kde na základe Vašich požiadaviek nájdeme optimálne riešenie.

Áno, avšak s toleranciou. Je potrebné vedieť, akú dlažbu ste si vybrali, aká veľká je plánovaná plocha a o aký vzor sa jedná.

Zameranie plochy nevykonáva naša spoločnosť. Plochu si môžete zamerať sám alebo realizačná firma. Pri projektoch nových rodinných domov je súčasťou aj situačný plán, v ktorom stačí zaznačiť plánovanú plochu s potrebnými rozmermi a zaslať na našu spoločnosť.

Naše technické oddelenie alebo regionálni manažéri Vám vedia na základe Vašich podkladov (fotografie, vizualizácie) poradiť pri výbere dlažby. Pri výbere zohľadňujú Vaše osobné požiadavky.

Ak si chcete urobiť obraz Vašej plánovanej dláždenej plochy z našich výrobkov, firma Semmelrock Vám ponúka službu grafického návrhu plochy v programe AutoCAD. Bližšie informácie nájdete v sekcii Grafický návrh plochy.

Platne lepíme na presne vyrovnanú betónovú plochu. Ukladáme ich celou plochou do flexibilnej mrazuvzdornej malty. Lepiacu maltu nanášame so zubovou stierkou (veľkosť 10-12 mm) na podklad aj na spodnú stranu platní celoplošne. Pre vytvorenie rovnakej šírky škár a pre zabránenie pohybu platní je vhodné použiť plastové krížiky. Odporúčaná minimálna šírka škáry je 8 mm. Škárovaciu maltu vtláčame cez škárovaciu pištoľ alebo vrecúško.

Trassová lepiaca malta pre stredne hrubé lôžko alebo flexibilné stavebné lepidlo kvalitatívnej tr. C2 TE S1. Maltu alebo lepidlo nanášame zubovou stierkou na podklad aj na spodnú stranu platní. Pre vytvorenie rovnakej šírky škár a pre zabránenie posunu platní použiť plastové krížiky.

Z našich výrobkov odporúčame ukladať na terčíky len platne, ktoré majú pravidelné hrany a štvorcový tvar o rozmeroch 50x50x5 cm, 40x40x3,5 cm a 40x40x3,8 cm. Platne z programu Bradstone a platne obdĺžnikových rozmerov neodporúčame ukladať na terčíky.

Platne sa môžu klásť do suchého lôžka pozostávajúceho zo štrkodrvy alebo sa dajú aj celoplošne nalepiť na betónový podklad. Niektoré druhy platní sa dajú klásť aj na terčíky.

Na spevnenú plochu dlažby hrúbky 6 cm stačí ako podložie použiť drvené kamenivo. Doporučujeme, aby ste sa riadili pokynmi pre pokládku, ktoré sú uvedené v našom katalógu, ako aj na našej webstránke. Kvalitu podložia doporučujeme konzultovať taktiež s realizačnou firmou.

Pre zaplnenie škár je najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0-1 mm alebo 0-2 mm bez obsahu hlinitých častíc. Škárovací materiál nesmie obsahovať vápno, ktoré by v budúcnosti spôsobovalo tvorbu vápenných výkvetov na dláždenom kryte. Škárovací materiál sa rovnomerne rozsype po dláždenej ploche. Škárovanie je možné robiť iba na suchom povrchu dlažby a iba suchým škárovacím materiálom. Škárovací piesok sa musí dôkladne vmiesť do škár a pred zhutnením sa musí dláždená plocha dôkladne zamiesť. Povrch možno zhutňovať vibračnou doskou iba ak je povrch suchý. Dláždený povrch sa hutní jedenkrát v pozdĺžnom smere a jedenkrát v priečnom smere. Aby nedošlo pri zhutňovaní k vzniku rýh na dlaždiciach a poškodeniu hrán, musí byť vibračná doska opatrená špeciálnou gumenou podklažkou. Po zhutnení sa doplní škárovací materiál do škár. Škárovací materiál sa doplní podľa potreby ešte po dvoch až troch týždňoch po položení dlažieb. Zhutnená plocha s doplneným škárovacím materiálom môže byť okamžite vystavená prevádzke a zaťaženiu, na ktoré je určená.

Palisády sa musia osádzať v 1/3 celkovej výšky do betónového lôžka.

Pre príjazdové cesty do rodinných domov pre osobné automobily postačuje minimálna šírka cca 2,4 m. Odporúčaná šírka: 3 m. Pre verejné plochy šírku príjazdových ciest určuje príslušná stavebná norma.

Na zaplnenie škár je najvhodnejší jemný kremičitý piesok frakcie 0,1-2 mm bez obsahu hlinitých častíc. Škárovací materiál nesmie obsahovať vápno, ktoré by v budúcnosti spôsobovalo tvorbu výkvetov. Škárovanie treba prevádzať výlučne na suchom povrchu a výlučne suchým škárovacím materiálom.

Obrubníky slúžia ako spevňujúci prvok. Predchádzajú roztláčaniu dlažby do strán. Okrem tohto môžeme obrubníky použiť ako deliaci, ohraničujúci prvok ale aj ako praktický doplnok. Tráva z bokov nezarastá do dlažby, ktorá je tým pádom jasne oddelená od okolitej plochy.

Dlažbu ani platne nie je možné pokladať bez škár, pretože hrozí odpraskanie hrán. Odporúčaná šírka škáry pre dlažbu je 3-5 mm, pre platne je 5-8 mm a pri produktoch rady Bradstone aj viac.

Farebné odchyľky produktov zobrazených v katalógu sú podmienené technológiou tlače a nie sú dôvodom na reklamáciu. Ďalej sú podmienené podmienkami pri fotografovaní dlažby (počasie) alebo použitého tlačového papiera. Faktorov je veľmi veľa, aby reprodukcia bola vždy verná realite.

Systém Einstein je patentovaný celozámkový systém s integrovanou poistkou proti posunu. Inteligentná technológia škár sa špeciálne koncentruje na požiadavky plôch s vysokým dopravným zaťažením. Vďaka usporiadaným spojovacím, dištančným a fixačným prvkom sa vždy docieli normou požadovaná šírka škár. To umožňuje vyplnennie škár podľa normy pri minimálnom dotyku jednotlivých kociek. Animované video k systému Einstein nájdete tu.

Na každej palete výrobkov s označením “kombi” sa nachádza viacero formátov. Kombiforma je pokládková vrstva, ktorá sa skladá z definovaného počtu určitých formátov. Výhodou tohto riešenia je, že farebné a hrúbkové rozdiely sú znížené na minimum. Produkty s kombiformou

Naša spoločnosť ponúka riešenia, vďaka ktorým môžete kombinovať dlažby, platne, múry, obrubníky, schody z jednej série. Tým, že povrchy produktov z týchto sérií sú rovnaké, sa dosiahne ucelený vzhľad plochy.

Rastrový rozmer je výrobný rozmer dlažobného prvku plus minimálna šírka škáry (3-5 mm podľa predpisov). Výrobný rozmer dlažobného prvku je rozmer bez dištančných prvkov, bez výstupkov a bez škár.

Dlažba s fázou má jemné skosenie hrany po obvode a dlažba bez fázy toto skosenie nemá, má ostré hrany. Dlažba bez fázy (nehlučná dlažba) sa zvyčajne používa pri nákupných centrách alebo cyklochodníkoch.

Dlažba v hrúbke 4 cm je vhodná výhradne na pochôdzne plochy a takéto použitie naša spoločnosť nedoporučuje. V závislosti od formátu danej dlažby je možné však aj niektoré dlažby určené na pochôdzne plochy použiť aj na pojazdné plochy. Pre vhodné riešenie je nutná konzultácia s našim technickým poradenstvom. E-mail

Váhu našich výrobkov, ako aj množstvá výrobkov na palete, spotrebu na m2 nájdete v aktuálnom cenníku, ktorý je dostupný na našej webovej stránke v sekcii Katalógy produktov/cenník, u zmluvných predajcov ako aj priamo v sídle firmy.

Kontakty nájdete na našej webovej stránke v sekcii Kontakty alebo sú uvedené v našich katalógoch aj cenníkoch.

Naša spoločnosť poskytuje vyhotovenie kladačských plánov bezplatne. Vzhľadom k tomu, že o túto službu je veľký záujem a vypracovanie návrhov je spojených aj s hľadaním optimálnych riešení pre Vašu plochu, prebieha ich vyhotovenie podľa poradia dodaných podkladov.

Áno, ale za predpokladu, že budú celoplošne nalepené na podkladovú betónovú konštrukciu a vyškárované vodonepriepustnou škárovacou hmotou. V prípade použitia výrobkov rady Bradstone a Lusso Tivoli sa bližšie informujte na našom technickom oddelení. E-mail

Pre údržbu je vhodný vodný tlakový agregát s tlakom vody do 150 barov. Ďalej je treba pravidelným zametaním zabrániť, aby došlo k znečisteniu napr. od opadaného lístia. Dôležité je, aby bola plocha dobre odvodnená a aby sa na nej nehromadila znečistená voda. Betónové výrobky sa dajú čistiť aj špeciálnymi prostriedkami, ktoré zakúpite v odborných predajniach. Viac informácií nájdete na stránke Ochrana a starostlivosť.

Go to Top