Slide Item
Slide Item
Slide Item
Slide Item

Popis

Pomocou programu Bradstone vneste do svojej záhrady atmosféru stredozemia. Vďaka nepravidelným hranám a prirodzene nerovnému povrchu platní Old Town bude pôsobiť Vaša terasa veľmi harmonicky. Platne Old Town poskytujú širokú škálu možností stvárnenia aj v kombinácii s inými prvkami Bradstone, čím Vaša záhrada dostane ucelený a jednotný štýl.

Čo na výstavbu potrebujete:

Materiál:

 • Asfaltový penetračný lak (na základovú časť domu, ak je to potrebné)
 • Cement, piesok a štrkopiesok na vyrovnávacie práce
 • Lepiaca malta (F-DBK)
 • Škárovacia malta (PFN)
 • Betónové platne Bradstone Old Town
 • Impregnácia

Náradie:

 • Kladivo, sekáč, zbíjačka, špagát, krieda
 • Rezacia píla, vodováha, štetec, vedro
 • Murárska naberačka, nerezové hladidlo
 • Lopata, fúrik, gumené kladivo
 • Ručné elektrické miešadlo (na stavebné lepidlo)
 • Zubové hladidlo so stredne veľkým zubom
 • Maliarsky valček a miska (na impregnovanie)

Náročnosť: vysoká
Počet osôb potrebných na výstavbu: 3 osoby
Čas: 5 dní
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Bradstone Old Town platne
základný balík 6,07 m2

Bradstone Old Town kruhy
Kruh “A” malý kruh o priemere 270 cm
Kruh “B” veľký kruh o priemere 390 cm
Rohový prvok

Postup

Pôvodný stav

1. krok

Z chodníka odstránime tehly a piesok, v ktorom boli uložené.

2. krok

Staré dlaždice vysekáme sekáčom a kladivom.

3. krok

So zbíjačkou rozbijeme jeden betónový múrik, aby sme terasu zväčšili.

4. krok

Kúsok múrika môžeme ponechať na odkladanie kvetináča, alebo svietnika.

5. krok

Do betónu rezacou pílou narežeme drážky hlboké cca 6 cm. Čím hustejšie, tým lepšie pri neskoršom sekaní betónu.

6. krok

Zbíjačkou vysekáme betón tak, aby sme sa dostali 6 cm pod úroveň prahu dverí.

7. krok

Vodováhou kontrolujeme sklon terasy, ktorá sa musí smerom k záhrade zvažovať dolu, aby pri daždi voda netiekla k múrom domu.

8. krok

Penetračným náterom natrieme základovú časť domu, ktorú bude neskôr prekrývať dlažba.

9. krok

Na mieste, kde sme vysekali múrik, dobetónujeme schodík, v prípade, ak chceme ponechať jednu časť terasy mierne vyvýšenú.

10. krok

Betón rozlejeme aj na časť, kde sme starý betón vysekávali, aby sme terasu dostali do roviny.

11. krok

Takto vyzerá zarovnaná terasa.

12. krok

Keď terasu naplánujeme zväčšiť, musíme časť, ktorá nebola vybetónovaná, vyhĺbiť do hĺbky cca 30 cm, aby sme vytvorili priestor pre sypanie drenážneho betónu a drenážnej malty.

13. krok

Do lôžka nasypeme štrk v hrúbke cca 20 cm.

14. krok

Betónovú plochu pred nalepením platní riadne vyčistíme a pozametáme. Betón musí byť vyzretý.

15. krok

Po vyzretí betónu môžeme začať lepiť platne. Na lepenie platní použijeme lepiacu maltu.

16. krok

Maltu si zarobíme s vodou podľa návodu výrobcu pomocou elektrického ručného miešadla. Maltu miešame mimo plochy, ktorú chceme lepiť.

17. krok

Maltu nanesieme na podklad nerezovým hladidlom a následne rozhrnieme so zubovým hladidlom so stredne veľkým zubom (veľkosť zubov 10 – 12 mm).

18. krok

Takým istým spôsobom nanesieme lepiacu maltu aj na spodnú stranu platňového prvku a zatlačíme ho na podkladovú vrstvu.

19. krok

Rovnosť okraja chodníka kontrolujeme vodováhou. Tak isto kontrolujeme aj škáry medzi jednotlivými platňami, ktoré by mali byť široké cca 6-15 mm.

20. krok

Čerstvo prilepený platňový prvok ihneď jemne poklepeme gumeným kladivom, aby sme dosiahli požadovanú rovinnosť. Akékoľvek posuny sú každou pribúdajúcou minútou ťažšie. Vydláždená plocha bude pochôdzna po cca 24 hodinách.

21. krok

Nalepené platne po uschnutí môžeme ihneď naimpregnovať prípravkom na to určeným. Impregnáciou zamedzíme vnikaniu vody, mastnôt a iných nečistôt do platní. Pri prípadnom znečistení pri škárovaní budú po impregnácii platne ľahšie čistiteľné.

22. krok

Impregnáciu vykonáme maliarskym valčekom, štetcom alebo striekaním. Dávame pozor, aby sme nenaimpregnovali aj bočné hrany platní, kde pôjde neskôr škárovacia malta.

23. krok

Maltou naplníme vrecko určené na škárovanie. Vrecko na druhom konci zaistíme spinkou, aby nám malta hneď nevytekala.

24. krok

Do škár postupne vytláčame škárovaciu maltu.

25. krok

Po miernom zatuhnutí malty očistíme okraje platní špongiovým hladidlom alebo vlhkou handričkou.

26. krok

Ďalej postupujeme v lepení dekoračných platní na jestvujúci malý múrik. V prípade potreby dopílime platne na požadovaný rozmer.

27. krok

Tou istou lepiacou maltou, ktorou sme lepili platne, lepíme aj Madoc dekoračné platne.

28. krok

Každú platňu vyrovnáme poklepaním gumeným kladivom.

29. krok

Tým istým spôsobom oblepíme múrik aj z vnútornej strany. Na vrch múrika nalepíme Old Town platne.

30. krok

Chodník popri múriku dokončíme a kladieme nový rad na terase, ktorý začneme od vchodových dverí.

31. krok

Takto pokračujeme v lepení smerom k dverám na terase i k okraju budúceho kruhu.

32. krok

Pri lepení kruhu najskôr nasucho uložíme jeden segment, aby sme si určili stred. Z vytýčeného stredu s pomocou špagátu a kriedy urobíme kruh.

33. krok

Tým istým spôsobom, pomocou kolíka a farebného spreja naznačíme aj druhú časť kruhu, ktorá prečnieva mimo betónovú časť terasy. Podľa vyznačeného kruhu vyhĺbime štrkové lôžko s pieskom, ktoré tvorí podklad pod terasu.

34. krok

V miešačke si zarobíme drenážny betón podľa návodu výrobcu.

35. krok

Drenážny betón nie je riedka tekutá zmes, ako sme zvyknutí pri bežnom betóne, ale je to sypká vlhká zmes.

36. krok

Betón postupne vysypeme na predom pripravený podklad z drveného kameniva v hrúbke cca 12 cm, asi 5 cm pod okraj betónovej terasy. Rovný okraj ohraničíme drevenou latou a oblúk tehlami.

37. krok

Rovinnosť podkladu kontrolujeme vodováhou, ktorou ho aj jemne zhutňujeme. Dôležité je dodržiavať mierny spád smerom od domu, aby dažďová voda mohla voľne odtekať.

38. krok

Drenážny betón je sypký, tak na okraje kvôli požadovanému tvaru terasy postačuje poukladať nasucho tehly.

39. krok

Počas vyzrievania drenážneho betónu dolepíme zvyšnú časť terasy. Lepiacu maltu nanášame v rovnakej vrstve na podklad i na platňu.

40. krok

Maltu nanesieme na podklad nerezovým hladidlom a následne rozhrnieme so zubovým hladidlom so stredne veľkým zubom (veľkosť zubov 10 – 12 mm).

41. krok

Väčšie formáty kvôli väčšej váhe ukladáme vo dvojici.

42. krok

Keď drenážny betón dobre preschne a betónová časť terasy je obložená platňami, pokračujeme v práci zarobením drenážnej malty. Maltu si zarobíme tak isto ako betón podľa návodu výrobcu.

43. krok

Drenážnu maltu nanesieme nahrubo na podklad, stiahneme latou a zhutníme poklepaním. Nanášame v hrúbke cca 3-6 cm.

44. krok

Ešte na mokrú maltu nalejeme pačok – riedky trassový cement zarobený s vodou. Trassový cement zlepšuje vodonepriepustnosť a znižuje riziko vzniku výkvetov.

45. krok

Pačok tvorí spojivo, do ktorého ukladáme platne.

46. krok

Každú platňu vyrovnáme poklepaním s gumeným kladivom.

47. krok

Neustále kontrolujeme rovinu, či sme dodržali mierny spád.

48. krok

Platne si naimpregnujeme predom podľa obrázku č. 22. Vo vedre si zarobíme škárovaciu maltu podľa návodu výrobcu.

49. krok

Maltou naplníme vrecko určené na škárovanie. Vrecko na druhom konci zaistíme spinkou, aby nám malta hneď nevytekala.

50. krok

Do škár postupne vytláčame škárovaciu maltu.

51. krok

Po miernom zatuhnutí malty očistíme okraje dlažby špongiovým hladidlom alebo vlhkou handričkou.