Semmelrock Bellamonte Vystavba

Popis

Múr Bellamonte ponúka modernú vizuálnu imitáciu prírodného kameňa. Vďaka dutým prvkom rôznej veľkosti môžete vytvoriť množstvo variantov s rôznou šírkou aj vzdialenosťou jednotlivých stĺpikov. Múru Bellamonte svedčí štýlová oceľová, prírodná drevená, ale aj honosná mosadzná výplň. Prispôsobiť ju odporúčame prostrediu a vizuálnemu spracovaniu domu.

Múrový systém Bellamonte prináša duté prvky, ktoré umožňujú ľahšiu manipuláciu pri zachovaní vysokej kvality spracovania a odolnosti. Umožňujú tiež jednoduché uchytenie akejkoľvek brány na múrový stĺpik, do ktorého je možné nainštalovať jej nosnú konštrukciu. Ďalšiu výhodou je spád a odkvapový nos krycích platní, vďaka ktorému sa voda nezdržiava v spojoch a nesteká z platní po múre dole.

Čo na výstavbu potrebujete:

Materiál:

 • Základné prvky a krycie platne múrového systému Bellamonte
 • Cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
 • Štrk, tekutá hydroizolácia
 • Oceľová výstuž
 • Drevené alebo plastové kliny
 • Malta na murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 %
 • Mrazuvzdorná a flexibilná lepiaca malta, škárovacia malta pre exteriér

Náradie:

 • Miešačka alebo fúrik
 • Rýľ, lopata, rukavice
 • Murárska lyžica, škárovacia lyžica,
 • Vodováha, gumenné kladivo, stavebná šnúra, drevená lata,
 • Vedro, štetec, handrička, špongia, ochranná fólia,
 • Vrecko na škárovanie, stavbárska lepiaca páska, nožnice

Náročnosť: vyššia náročnosť
Počet osôb potrebných na výstavbu: 3 osoby
Čas: podľa rozsahu prác a náročnosti
Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

Základné prvky a krycie platne múrového systému Bellamonte:

Základný prvok veľký

60 x 20 x 15 cm

Semmelrock Bellamonte Zakladny Prvok 40x20x15cm

Základný prvok

40 x 20 x 15 cm

Polovičný prvok

20 x 20 x 15 cm

Základný prvok veľký

60 x 20 x 10 cm

Základný prvok

40 x 20 x 10 cm

Polovičný prvok

20 x 20 x 10 cm

Semmelrock Bellamonte Krycia Platna Pre Stlpik 45x45x6 7 Cm

Krycia platňa pre stĺpik

45 x 45 x 6-7 cm

Krycia platňa pre múr

60 x 26,5 x 6-7 cm

Postup

1. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 1

Vytvoríme si základový pás v priestore, v ktorom chceme postaviť múr. Na dne základového pásu vytvoríme štrkové lôžko vo výške približne 15 cm. Aby betón, ktorý sa vylieva na štrkové lôžko do základového pásu odolal vplyvom mrazu, musí byť základový pás dostatočne široký (min. 40 cm) a hlboký (aspoň 80 cm).

Základy musia byť vyhotovené v súlade s požiadavkami na statiku. Na zaliatie výkopu použijeme betón triedy C16/20. Nadzemnú časť základovej konštrukcie ukončíme približne 5 cm nad úrovňou upraveného terénu.

Pri betónovaní základov vložíme do betónu oceľovú výstuž s minimálnym priemerom 10 mm tak, aby vyčnievala nad základovú konštrukciu cca 50 cm. Dôležité je tiež pravidelné rozloženie výstuže. Vzdialenosť oceľových tyčí musí zohľadňovať šírku základných prvkov múrového systému, aby výstuž vždy prechádzala dutinami.

2. krok

Po vyzretí betónu aplikujeme na jeho povrch tekutú hydroizoláciu podľa odporúčania výrobcu.

3. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 3

V prípade, že sa v okolí priestoru výstavby múru nachádza plocha, ktorá by sa mohla počas prác zašpiniť alebo poškodiť, odporúčame prekryť okolie ochrannou fóliou alebo geotextíliou.

4. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 4

Skúšobne uložíme prvý rad základných prvkov múrového systému. V našom prípade sme začali rozšíreným krajným stĺpikom (2 ks základného prvku 40 x 20 x 15 cm), pokračovali sme polovičným základným prvkom (20 x 20 x 15 cm) a prvkami s rozmermi 60 x 20 x 15 cm.

Podľa plánovanej výšky múru vystužíme dutiny oceľovou rebrovanou výstužou, ktorá nadväzuje na výstuž vyčnievajúcu zo základov s prekrytím min. 15 cm. Priemer výstuže je minimálne 10 mm.

5. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 5

Prvý rad základných prvkov osadíme do hrubého maltového lôžka. Na murovanie použijeme maltu určenú na murovanie a škárovanie lícového muriva s nasiakavosťou 7 až 10 % (pevnosť malty M5).

6. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 6

Po osadení niekoľkých základných prvkov múru si pomocou vymeriavacej šnúry vytýčime vonkajšie rozmery múru.

7. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 7

Pri osádzaní jednotlivých prvkov neustále sledujeme horizontálnu rovinu daného prvku aj celého múru pomocou vodováhy.

8. krok

Pokračujeme v ukladaní ďalších radov. Jednotlivé prvky ukladáme vždy s prekrytím. Po navlhčení dotykovej plochy nanesieme vrstvu malty, na ktorú ukladáme ďalší prvok.

9. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 9

Rovinu udržiavame aj pomocou plastových alebo drevených klinov, ktoré nám zároveň vytvárajú pravidelné a rovné škáry. Dodržiavame hrúbku ložnej a styčnej škáry (7 až 10 mm). Týmto krokom vyrovnávame prípadné nerovnosti.

10. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 10

Vždy po 2-3 radoch zalievame dutiny výplňovým betónom triedy C25/30 so zrnami do 8 mm. Betón by mal mať takú konzistenciu, aby nikde nevytekal. Betón v tvárniciach je potrebné zhutniť prepichovaním a utláčaním pomocou oceľovej tyče a drevenej laty. V prípade, že sa betón vyleje na tvárnice, odporúčame ho ihneď odstrániť.

11. krok

V prípade, že niektoré prvky múru nie sú previazané pravidelným prekrývaním (v našom prípade rozšírený stĺpik so zvyškom múru), odporúčame ich pravidelne prepájať pomocou kovových spôn.

12. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 12

Pokračujeme vo výstavbe múru až do požadovanej výšky.

Pravidelne je potrebné kontrolovať horizontálnu aj vertikálnu rovinu múru pomocou vodováhy, udržiavať rovnakú veľkosť škár pomocou plastových alebo drevených klinov, vypĺňať dutiny tvárnic betónom a prepájať neprekrývané prvky kovovými sponami.

13. krok

Po dosiahnutí požadovanej výšky osádzame a lepíme krycie platne určené pre stĺpik a múr do stavebného lepidla. Je potrebné dbať na správne otočenie krycích platní, pretože sú vyrobené s jednostranným miernym spádom.

14. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 14

Krycie platne sú vyrábané s jednostranným spádom (ich výška je 6 až 7 cm), je preto potrebné ukladať ich na rovinu. Spád platní je potrebné na záver skontrolovať a doladiť.

15. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 15

Pred škárovaním použijeme lepiacu pásku, aby nám škárovacia malta nevytiekla a neznečistila vonkajšiu plochu múru.

16. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 16

Všetky škáry postupne vyplníme škárovacou maltou s použitím škárovacieho vrecka.

17. krok

Kým je škárovacia malta ešte vlhká, maltu do nich vtláčame a zarovnáme škárovacou lyžicou.

18. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 18

Na záver začistíme škáry štetcom a vyčistíme tiež všetky znečistené plochy od murovacej a škárovacej malty.

19. krok

Semmelrock Bellamonte Vystavba 19

Výsledkom je pôsobivý múr Bellamonte, ktorý je v našom prevedení pripravený na inštaláciu plotovej výplne. Múr Bellamonte je však možné vytvoriť v rôznych variantoch. Je tak na Vás, či využijete plnú plochu múru, zvýraznené alebo zarovnané stĺpiky a plotové výplne alebo inú jedinečnú kombináciu jeho možností.

VYŠŠIE UVEDENÉ POPISY SÚ VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPÔSOBE VÝSTAVBY PLOTOV A MÚROV.

Bližšie informácie a technické podklady k samotnej výstavbe nájdete v technickom liste. Odchýlky pri realizácii môžu nastať v závislosti od geologických pomerov a klimatických podmienok danej stavby. Pri všetkých stavebných prácach treba rešpektovať platné zákonné, technické normy a smernice.