Spoločnosť Semmelrock Stein+Design s.r.o. vyhlásila 1. ročník Súťaže „Garden Semmelrock“ pre študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu. V súťaži Garden Semmelrock mali študenti za úlohu vypracovať realizácie v dvoch oblastiach – „Zeleň“ a „Semmelrock produkty“.

Do súťaže sa prihlásilo 6 stredných škôl, spolu sme obdržali 31 projektov. Dňa 14. 2. 2019 sme vyhodnotili súťažné práce a poznáme víťazov:

Víťazi jednotlivých kategórií:   

1. Miesto „Zeleň“ 

Matúš Paška (SUŠ Trenčín) 

1. Miesto „Produkty“

Mária Hanuláková (SPŠ Stavebná Žilina)

Špeciálna cena/najkreatívnejší nápad: 

Veronika Pudmarčíková (SOŠ Malinovo)

Tešíme sa, že medzi školami a študentami bol záujem a prihlásené projekty boli veľmi inšpiratívne.

Cieľom súťaže je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácii návrhov vzorkových záhrad. 

Ďakujeme a tešíme sa na 2. ročník súťaže spolu s Vami.

1. Miesto „Zeleň“
1. Miesto „Produkty“
Špeciálna cena/najkreatívnejší nápad