Tešíme sa, že sa nám tento rok prihlásilo množstvo zaujímavých realizovaných záhrad, terás, chodníkov, príjazdových ciest a i.

Dňa 18. novembra 2019 sme vylosovali troch nižšie uvedených výhercov, ktorým touto cestou srdečne gratulujeme:

  • pani Martina z Bardejova,
  • pani Denisa z Chlebnice,
  • pán Jozef z Dolného Dubového.

Všetkým zapojeným do súťaže ďakujeme a želáme, aby Vám naša dlažba robila radosť dlhé roky.