Tešíme sa, že sa nám tento rok prihlásilo množstvo zaujímavých realizovaných záhrad, terás, chodníkov, príjazdových ciest a i.

Dňa 18. novembra 2019 sme vylosovali troch nižšie uvedených výhercov, ktorým touto cestou srdečne gratulujeme:

  • pani Martina z Bardejova,
  • pani Denisa z Chlebnice,
  • pán Jozef z Dolného Dubového.

Všetkým zapojeným do súťaže ďakujeme a želáme, aby Vám naša dlažba robila radosť dlhé roky. 

Realizácie vylosovaných výhercov:

Semmelrock Nova Zahrada 2019 2
Realizácia pani Martiny z Bardejova
Semmelrock Nova Zahrada 2019 3
Realizácia pani Denisy z Chlebnice
Semmelrock Nova Zahrada 2019 1
Realizácia pána Jozefa z Dolného Dubového