Veľmi nás teší, že aj tento rok sa nám prihlásilo množstvo zaujímavých realizovaných záhrad, terás, chodníkov, príjazdových ciest a i.

Dňa 20. novembra 2020 sme vylosovali troch nižšie uvedených výhercov, ktorým touto cestou srdečne gratulujeme:

  • pani Dominika, Potôčky;
  • pán Jaroslav, Osčadnica;
  • pán Štefan, Čadca.

Každý výherca získa od spoločnosti Semmelrock Stein + Design jednorazovú odmenu vo výške 500 eur s DPH.

Všetkým zapojeným do súťaže ďakujeme a želáme, aby Vám naša dlažba robila radosť dlhé roky. 

Realizácie vylosovaných výhercov:

Semmelrock Sutaz Nova Zahrada Od Semmelrocku 2020
Realizácia pani Dominiky, Potôčky

Semmelrock Sutaz Nova Zahrada Od Semmelrocku 2020
Realizácia pána Jaroslava, Osčadnica

Semmelrock Sutaz Nova Zahrada Od Semmelrocku 2020
Realizácia pána Štefana, Čadca