Spoločnosť Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. informuje, že vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Garden Semmelrock sa uskutoční do konca apríla 2020.

Prihlásené projekty bude hodnotiť vytvorená komisia, ktorá posúdi kvalitu prác a vyhlási výsledky.

O výsledkoch budeme informovať školy e-mailom a prostredníctvom správy publikovanej na našej webovej stránke www.semmelrock.sk.

Slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Garden Semmelrock sa nebude konať z dôvodu aktuálnej situácie a obmedzení platiacich na území Slovenskej republiky.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese sutaz@semmelrock.com.