Popis

Ekologická dlažba Ekodrain tvorí súvislo vyzerajúcu spevnenú plochu, a pritom vďaka 12 mm škáre a 2 odvodňovacím kanálikom zabezpečí jej optimálne odvodnenie. Nenásilná a pritom vysoko funkčná forma spevnenia je v súlade so súčasnými ekologickými trendami vo svete.