Popis

Používa sa na spevnenie miest pre odtok vody v oblasti priemyselných a cestných pojazdných plôch. Vhodné sú pri výstavbe obytných plôch, dvorov a skladov s napojením na spevnené plochy.