Rekonštrukcia námestia Sereď

Názov projektu:
Rekonštrukcia námestia Sereď

Investor:
Mesto Sereď

Projektant:
Ing.arch. Róbert Kráľ

Realizátor:
Alpine Slovakia

Rok realizácie:
2012

Plocha:
5500 m²

Použitý materiál:
Appia antica, Naturo