Revitalizácia centra obce Heľpa

Názov projektu:
Revitalizácia centra obce Heľpa

Investor:
obec Heľpa

Projektant:
EVIS-A, spol. s r. o., Banská Bystrica

Realizátor:
MIGI s. r. o., Spišská Nová Ves

Rok realizácie:
2011

Plocha:
1000 m²

Použitý materiál:
Citytop

Použité produkty: