Revitalizácia centra obce Kravany nad Dunajom

Názov projektu:
Revitalizácia centra obce Kravany nad Dunajom

Investor:
Obec Kravany nad Dunajom

Projektant:
Ing.arch. Tomáš Smidt

Realizátor:
Juvis s. r. o.

Rok realizácie:
2010

Plocha:
2000 m²

Použitý materiál:
Citytop, Nardo, Naturo