Noc Architektúry predstavuje večernú udalosť, kedy sa celý objekt fakulty zmení na krajinu plnú vystavených ateliérových prác študentov a to s hlavným cieľom – ukázať odbornej a širokej verejnosti výsledky tvorby širokého spektra projektov vytvorených na pôde fakulty architektúry za posledný semester. Najlepšie projekty v kategóriách – architektúra, urbanizmus a dizajn vyhodnotí nezávislá porota zložená z odborníkov zo slovenskej, ale aj zahraničnej praxe v pokračovaní už tradičnej študentskej ceny Cheddar. Noc Architektúry organizuje tím Archtung v spolupráci s Fakulta architektúry STU.