Spoločnosť Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o. sa stala hrdým partnerom 18. ročník prestížneho ocenenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE ZA AR 2019, ktoré vyhlásila Slovenská komora architektov.

Prihlasovanie diel do CE ZA AR bolo možné v termíne od 5. 4. do 6. 5. 2019. Do súťaže sa mohli prihlásiť členovia Slovenskej komory architektov s dielom, ktoré bolo zrealizované za posledné 2 roky. Podľa vyhlasovateľov sa počet prihlásených diel z roka na rok zvyšuje, rastie ich kvalita a prinášajú nové riešenia.

O udelení ocenenia CE ZA AR 2019 rozhoduje sedemčlenná odborná porota, ktorá je zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Členovia tohtoročnej poroty sú Miriam Lišková, Pavel Nasadil, Štefan Polakovič, Pavol Mikolajčák, Petr Hájek, Ľubica Segečová, Kay Strasser.

Mená laureátov budú zverejnené počas slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne v rámci galavečera dňa 10. októbra 2019 v bratislavskej Starej Tržnici a bude odvysielané v priamom prenose v RTVS.

O ocenení CE ZA AR

Cieľom ocenenia CE ZA AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, propagovať kvalitné riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti.

Úlohou ocenenia CE ZA AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o nutnosti rozvoja kvalitnej architektúry, ako základného princípu zvyšovania kvality prostredia vytváraného výstavbou. Práve z toho dôvodu Slovenská komora architektov každoročne prezentuje nominované diela, ako najlepšie architektonické diela s osobitným významom v jednotlivých kategóriách, ktoré si pre svoju originalitu a výnimočnosť zaslúžia osobitnú pozornosť.

Zdroj: cezaar.tv