V spolupráci s partnerom Bestrent sme pripravili sériu školení pre stavebné firmy a kladačov. Školenia prebiehajú v 8 mestách a to v dvoch vstupoch v jednom termíne. Okrem odbornej prednášky Semmelrock so zameraním na témy – správnosť pokládky veľkoformátovej dlažby, doporučenie správnej skladby podkladových vrstiev, Einstein systém, starostlivosť o dlažbu prostriedkami Finalit, majú zákazníci príležitosť vidieť priamo v praxi ukážky výrobkov Probst s našou dlažbou.

Každý účastník získa Cerfitikát o absolvovaní odborného kladačského školenia. Termíny školenia sú uvedené v pozvánke. Prihlásiť sa môžete emialom: info.sk@semmelrock.sk