Zapojde sa do súťaže, oživte si vašu záhradu a získajte dlažbu od Semmelrocku.

Termín súťaže:

Súťaž prebieha v termíne od 21. 3. 2019 do 31. 10. 2019.

Ako sa môžete zapojiť? 

  • Zakúpte si tovar, a to dlažbu alebo dlažbu a doplnkový materiál u ktoréhokoľvek zmluvného predajcu spoločnosti Semmelrock na území Slovenskej republiky v termíne od 21. 3. 2019 do 31. 10. 2019.
  • Zrealizujte rekonštrukciu alebo novú úpravu, pričom pri tejto realizácii použite výlučne dlažbu alebo dlažbu a doplnkový materiál od spoločnosti Semmelrock.
  • Po zrealizovaní úprav zašlite minimálne 3 fotografie už zrealizovanej úpravy svojho exteriéru tak, aby bolo zrejmé, o akú úpravu ide a aby bola znázornená aj celá upravovaná plocha, na info.sk@semmelrock.com, a to v termíne do 31. 10. 2019, pričom spolu s fotografiami uveďte aj svoje meno a priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt, ako aj miesto realizácie vonkajšej úpravy exteriéru.

Kto sa stane výhercom? 

Každému súťažiacemu, ktorý splní podmienky uvedené v tomto štatúte, bude pridelené číslo, ktoré bude počas žrebovania zaradené k ostatným číslam súťažiacich a zo všetkých týchto čísel budú náhodným výberom vylosovaní traja výhercovia.

Žrebovanie sa uskutoční dňa 19. 11. 2019.

Výsledky budú zverejnené na stránke www.semmelrock.sk. Výherca bude kontaktovaný aj prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej správy.

Pre prípad vylosovania je potrebné odložiť si daňový doklad o nákupe tovaru spoločnosti Semmelrock.

Kompletné pravidlá súťaže nájdete v štatúte súťaže:

Štatút súťaže [PDF]