Zapojde sa do súťaže, oživte si vašu záhradu a získajte dlažbu od Semmelrocku.

Štatút súťaže [PDF]