Spoločnosť Semmelrock Stein+Design s.r.o. vyhlásila 2. ročník súťaže „Garden Semmelrock“ pre študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu.

Cieľom súťaže je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácii návrhov vzorkových záhrad.

Termíny

Súťaž prebieha v dvoch fázach:

  • prvá fáza v termíne od 10. 10. 2019 do 31. 10. 2019, kedy sa môžu školy registrovať prostredníctvom vyplnenia registračného formulára (Prihláška) a jeho zaslania na e-mailovú adresu sutaz@semmelrock.com;
  • druhá fáza v termíne od začiatku súťaže do 28. 2. 2020, kedy je možné odovzdať súťažné návrhy elektronickou formou na e-mailovú adresu: sutaz@semmelrock.com.

Dňa 16. 3. 2020 budú vyhlásené výsledky súťaže. Miesto konania vyhlásenia výsledkov bude upresnené v priebehu súťaže.

Viac informácií o súťaži nájdete v štatúte súťaže.

Dokumenty na stiahnutie:

Zadania

– vypracovať návrh spevnených plôch, úžitkovej a oddychovej záhrady na stanovenom pozemku (pôdorys, pohľady, detaily a pod.).

– na pozemku s dvomi rôznymi výškovými úrovňami navrhnite spevnenú prístupovú plochu k horskej chate vrátane parkovacieho státia pre aspoň dva osobné automobily, prístup schodmi do horskej chaty a terasu pre posedenie s grilovacím miestom.

– na existujúcej ploche vzorkovej záhrady vytvoriť premostením spojenie dvoch oddychových častí záhrady so spevnenými plochami, navrhnúť riešenie s použitím nízkej a vysokej zelene.

– v rámci areálu vašej školy navrhnúť účelovú plochu min. 100 m2 využiteľnú pre individuálny oddych a vzdelávanie (čítanie, štúdium,…).