Spoločnosť Semmelrock Stein+Design s.r.o. vyhlásila 3. ročník súťaže „Garden Semmelrock“ pre študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu a gymnáziá.

Cieľom súťaže je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácii návrhov vzorkových záhrad.

Termíny

Predĺžili sme termín na prihlasovanie až do 30. 11. 2020.

Súťaž prebieha v dvoch fázach:

  • prvá fáza v termíne od 12. 10. 2020 do 30. 11. 2020, kedy sa môžu školy registrovať prostredníctvom vyplnenia PRIHLÁŠKY a jej zaslania na e-mailovú adresu sutaz@semmelrock.com;
  • druhá fáza v termíne od začiatku súťaže do 28. 2. 2021, kedy je možné odovzdať súťažné návrhy elektronickou formou na e-mailovú adresu: sutaz@semmelrock.com.

Dňa 23. 3. 2021 budú vyhlásené výsledky súťaže. Miesto konania vyhlásenia výsledkov bude upresnené v priebehu súťaže.

Viac informácií o súťaži nájdete v štatúte súťaže.

Dokumenty na stiahnutie:

Zadania

– vypracovať návrh spevnených plôch – aspoň 50 % s riešením EKO dlažbami, povinne zakomponovať aspoň tri nasledovné prvky: fontána, kvetináče, žľab, priekopa, kôš, vyvýšené záhony, lavičky, stena s vodopádom.

– vypracovať návrh spevnených plôch pre povinne riešené prvky: parkovisko, terasa pre hostí, spoločný priestor na grilovanie, spevnený svah, ohradenie pozemku.

– vypracovať návrh spevnených plôch riešenia priestoru pred bytovkou s povinnými prvkami: parkovanie pre 4 osobné autá, vjazd do dvora pre ostatné autá, chodník, odpadové hospodárstvo, elektrická skriňa, plynomer, poštová schránka.

– vypracovať návrh spevnených plôch – spôsob sedenia, terénna nerovnosť, prestrešenie, barový pult zo Semmelrock prvkov, stena s vodopádom, studňa, fontána, vyvýšený záhon, kvetináč.

 

V prípade záujmu o konzultáciu počas priebehu súťaže nás môžete kontaktovať v termíne od 1. 11. 2020 do 15. 12. 2020 na e-mailovej adrese sutaz@semmelrock.com.