Spoločnosť Semmelrock Stein+Design s.r.o. vyhlásila súťaž „Garden Semmelrock“ pre študentov stredných škôl so zameraním na staviteľstvo alebo krajinnú tvorbu.

Cieľom súťaže je podpora mladých talentov pri ich tvorivom myslení a aktívnom riešení zadaných úloh tak, aby mohli využiť teoretické poznatky získané štúdiom pri realizácii návrhov vzorkových záhrad. V súťaži majú Garden Semmelrock majú študenti za úlohu vypracovať realizácie v dvoch oblastiach – „Zeleň“ a „Semmelrock produkty“.

Prihlásiť sa môžete do 16. 11. 2018.

Podklady (ZIP)