Spoločnosť Semmelrock Stein+Design s.r.o. vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na revitalizáciu a údržbu vzorkovej záhrady v Seredi s rozlohou 4000 m2.

Ponuky je potrebné predložiť elektronicky do 15. decembra 2020 (vrátane).

Všetky informácie nájdete v dokumentoch:

Výzva na predkladanie ponúk – Revitalizácia a údržba vzorkovej záhrady spoločnosti Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.

Príloha výzvy na predkladanie ponúk – pôdorys vzorkovej záhrady